Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2017

inamanner0fspeakin
10:23
6386 fc50 390
10:04
4053 1b9e 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viasexlovenmagic sexlovenmagic
inamanner0fspeakin
10:04
6083 071f 390
Reposted fromskrzacik skrzacik viasexlovenmagic sexlovenmagic

April 20 2017

inamanner0fspeakin
09:10
inamanner0fspeakin
09:10
Myślę, że znalezienie czegoś, co pomaga nam się oderwać od rzeczywistości, jest niesamowicie ważne. Liczy się także odwaga, żeby móc później, kiedy już to odnajdziemy, podążać wciąż za tą słabiutką myślą, że się uda. Bo jak pisał mistrz Bułhakow - "tchórzostwo nie jest jedną z najstraszliwszych ułomności, ono jest ułomnością najstraszliwszą!". A więc nieważne, czy kolejną godzinę męczysz się pociągając struny, codziennie zapisujesz swoimi myślami kartki pilnowanego pieczołowicie zeszytu, czy też delikatnymi pociągnięciami pędzla malujesz własny świat - nie przestawaj, mimo tego, że nie wychodzi, mimo tego, że będzie Ci się wydawać, że to strata czasu. I pamiętaj, że w każdym jest trochę szaleństwa, nie ma w tym nic niewłaściwego. Wszyscy się czegoś boimy, po prostu nasze lęki się różnią. I ich powody. Ale z takich "pęknięć" w nas samych powstają najpiękniejsze rzeczy. Ich piękno jest w tym, jak bardzo są szczere i prawdziwe.
Cztery Wieki Później

April 19 2017

inamanner0fspeakin
14:00
7874 5385 390
inamanner0fspeakin
13:59
6386 fc50 390
13:58

April 07 2017

inamanner0fspeakin
17:40
inamanner0fspeakin
17:38
3736 c260 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viasexlovenmagic sexlovenmagic
17:37
inamanner0fspeakin
17:35
Znajdź kogoś, kto sprawia, że czujesz się lepsza niż jesteś.

April 05 2017

inamanner0fspeakin
09:23
3300 6526 390

April 03 2017

14:15
3279 c078 390
Reposted fromhoppin-hobbit hoppin-hobbit viameovv meovv

March 24 2017

12:36
9690 7002 390

March 22 2017

16:04
6450 562f 390
Reposted fromerial erial viaoll oll
inamanner0fspeakin
16:02
1947 7cfd 390
Reposted fromsinned sinned viasexlovenmagic sexlovenmagic
inamanner0fspeakin
16:01
2214 b122 390
inamanner0fspeakin
15:55
8335 3d38 390
inamanner0fspeakin
15:55
8269 15db 390
Reposted frompeper peper viasexlovenmagic sexlovenmagic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl