Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

inamanner0fspeakin
18:07
Reposted fromworst-case worst-case viameovv meovv

October 05 2017

inamanner0fspeakin
22:16
4112 8418 390

October 03 2017

inamanner0fspeakin
14:22
8482 68e5 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagwiazdeczka gwiazdeczka
inamanner0fspeakin
14:21
Czeka na Ciebie ktoś, dla kogo oszalejesz. Kto będzie patrzył na Ciebie tak, jakbyś była dziełem sztuki, czymś wyjątkowym i pięknym. Kto nie pozwoli Ci zasnąć w nocy. Dla kogo będziesz odliczać godziny do kolejnego spotkania, czekać z podekscytowaniem. Tracić oddech i mieć mętlik w głowie. Kto będzie uważał, że Twoje żarty są zabawne. Komu będziesz chciała opowiadać każdy, nawet najmniejszy szczegół swojego dnia. Kogo będziesz mogła słuchać godzinami. I on pokaże Ci część siebie, której jeszcze nie znałaś, bezinteresownie, bo będzie się cieszył, że może pomóc Ci się rozwijać. Dowiesz się, że jesteś zdolna do takiej miłości, o jakiej wcześniej czytałaś jedynie w powieściach.
Cztery Wieki Później

September 27 2017

inamanner0fspeakin
10:49
8993 57b6 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viagwiazdeczka gwiazdeczka
inamanner0fspeakin
10:49
inamanner0fspeakin
10:48
1415 6916 390
inamanner0fspeakin
10:44
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromumorusana umorusana viapinkcacaoo pinkcacaoo
inamanner0fspeakin
10:43
nie oczekuje wiele, chciałabym być tylko miłością twojego życia
Reposted fromsoymihlk soymihlk viapinkcacaoo pinkcacaoo
inamanner0fspeakin
10:43
Chcę od twoich oczu dostać jedno zostań.
— Ania Dąbrowska ,,Nieprawda"

August 07 2017

inamanner0fspeakin
11:50
4917 8d93 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagwiazdeczka gwiazdeczka
inamanner0fspeakin
11:49
6868 33ed 390
inamanner0fspeakin
11:48
8042 8751 390
inamanner0fspeakin
11:48

July 20 2017

inamanner0fspeakin
15:55
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo viagwiazdeczka gwiazdeczka

June 27 2017

inamanner0fspeakin
17:47
4084 b18c 390
inamanner0fspeakin
17:13
inamanner0fspeakin
17:12
5372 a45a 390
Reposted fromkarahippie karahippie viapinkcacaoo pinkcacaoo

June 25 2017

inamanner0fspeakin
13:55
7852 1188 390
inamanner0fspeakin
13:28
3601 9335 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl