Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 27 2017

inamanner0fspeakin
10:49
inamanner0fspeakin
10:48
1415 6916 390
inamanner0fspeakin
10:44
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromumorusana umorusana viapinkcacaoo pinkcacaoo
inamanner0fspeakin
10:43
nie oczekuje wiele, chciałabym być tylko miłością twojego życia
Reposted fromsoymihlk soymihlk viapinkcacaoo pinkcacaoo
inamanner0fspeakin
10:43
Chcę od twoich oczu dostać jedno zostań.
— Ania Dąbrowska ,,Nieprawda"

August 07 2017

inamanner0fspeakin
11:50
4917 8d93 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagwiazdeczka gwiazdeczka
inamanner0fspeakin
11:49
6868 33ed 390
inamanner0fspeakin
11:48
8042 8751 390
inamanner0fspeakin
11:48

July 20 2017

inamanner0fspeakin
15:55
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo viagwiazdeczka gwiazdeczka

June 27 2017

inamanner0fspeakin
17:47
4084 b18c 390
inamanner0fspeakin
17:13
inamanner0fspeakin
17:12
5372 a45a 390
Reposted fromkarahippie karahippie viapinkcacaoo pinkcacaoo

June 25 2017

inamanner0fspeakin
13:55
7852 1188 390
inamanner0fspeakin
13:28
3601 9335 390
inamanner0fspeakin
13:27
4187 7a52 390
inamanner0fspeakin
13:12
4596 4caf 390
Reposted fromkyte kyte viasexlovenmagic sexlovenmagic
13:11
inamanner0fspeakin
13:10
4920 e7c0 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viasexlovenmagic sexlovenmagic
inamanner0fspeakin
13:09
5372 a45a 390
Reposted fromkarahippie karahippie viapinkcacaoo pinkcacaoo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl