Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 28 2018

inamanner0fspeakin
13:48
inamanner0fspeakin
13:42
Czy ty też myślisz, że nie nadajesz się do życia?
— Hiromi Kawakami, Pan Nakano i kobiety

June 29 2018

inamanner0fspeakin
08:25
8482 68e5 390

May 12 2018

inamanner0fspeakin
14:41
nie będę walczyć o Twoje towarzystwo. Gdybyś chciał to byś był.
— kochamzycdobrze.soup.io/

April 26 2018

inamanner0fspeakin
15:05

March 11 2018

inamanner0fspeakin
15:22
7394 0e50 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapinkcacaoo pinkcacaoo
inamanner0fspeakin
15:13
2991 d96a 390
rupi kaur - słońce i jej kwiaty

January 30 2018

inamanner0fspeakin
11:49

January 16 2018

inamanner0fspeakin
14:11

October 18 2017

inamanner0fspeakin
18:07
Reposted fromworst-case worst-case viameovv meovv

October 05 2017

inamanner0fspeakin
22:16
4112 8418 390

October 03 2017

inamanner0fspeakin
14:22
8482 68e5 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagwiazdeczka gwiazdeczka
inamanner0fspeakin
14:21
Czeka na Ciebie ktoś, dla kogo oszalejesz. Kto będzie patrzył na Ciebie tak, jakbyś była dziełem sztuki, czymś wyjątkowym i pięknym. Kto nie pozwoli Ci zasnąć w nocy. Dla kogo będziesz odliczać godziny do kolejnego spotkania, czekać z podekscytowaniem. Tracić oddech i mieć mętlik w głowie. Kto będzie uważał, że Twoje żarty są zabawne. Komu będziesz chciała opowiadać każdy, nawet najmniejszy szczegół swojego dnia. Kogo będziesz mogła słuchać godzinami. I on pokaże Ci część siebie, której jeszcze nie znałaś, bezinteresownie, bo będzie się cieszył, że może pomóc Ci się rozwijać. Dowiesz się, że jesteś zdolna do takiej miłości, o jakiej wcześniej czytałaś jedynie w powieściach.
Cztery Wieki Później

September 27 2017

inamanner0fspeakin
10:49
8993 57b6 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viagwiazdeczka gwiazdeczka
inamanner0fspeakin
10:49
inamanner0fspeakin
10:48
1415 6916 390
inamanner0fspeakin
10:44
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromumorusana umorusana viapinkcacaoo pinkcacaoo
inamanner0fspeakin
10:43
nie oczekuje wiele, chciałabym być tylko miłością twojego życia
Reposted fromsoymihlk soymihlk viapinkcacaoo pinkcacaoo
inamanner0fspeakin
10:43
Chcę od twoich oczu dostać jedno zostań.
— Ania Dąbrowska ,,Nieprawda"

August 07 2017

inamanner0fspeakin
11:50
4917 8d93 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagwiazdeczka gwiazdeczka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...